RIO
 
AKTUALNE SZKOLENIA

prowadzone przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku
SZANOWNI PAŃSTWO

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu.


WykładowcaMARIAN KUJAWSKI - członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.


Zgłoszenia uczestnictwa: (tylko elektroniczne): w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2018r.

Koszty uczestnictwa: wpłata za szkolenie w wysokości 250 zł od osoby, w terminie do dnia 5 lutego 2018r. przelewem na konto Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w NBP o/o Gdańsk 30 1010 1140 0160 8522 3100 0000 - tytuł przelewu: "imię i nazwisko - rachunkowość zmiany".


Wpłata środków po terminie nie gwarantuje udziału w szkoleniu.


Cena obejmuje: udział w jednodniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe, dwie przerwy kawowe.


Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie. Rezygnację należy przesłać na adres: szkolenia@gdansk.rio.gov.pl.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy WIAS:
- Maria Kucharczyk - Syta tel. 58 765 9982
- Anna Patyk tel. 58 771 8480
- Dorota Żarska - Sacharczuk tel. 58 765 9982

e-mail: szkolenia@gdansk.rio.gov.pl

Osoby zgłaszające oświadczają, że środki wydatkowane na w/w szkolenie pochodzą w całości ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art 43 ust. 1 pkt 29c ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. NR 177, poz. 1054 z pózn. zm.)

NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPŁATY ZA SZKOLENIE PO JEGO TREMINIE.


 Wybierz formularz:
 
    Data: 13 luty 2018r. w godz. 10.00 -14.00
    Lokalizacja: Sala Okrągła im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27
Brak miejsc na szkolenie

Jeśli chcesz zapytać o możliwość zapisu - zadzwoń pod nr 58 771-84-80
- lub napisz wiadomość email na adres: szkolenia@gdansk.rio.gov.pl
Pozostało mało miejsc na szkolenie

Jeśli chcesz zapytać o możliwość zapisu większej liczby osób - zadzwoń pod nr 58 771-84-80
- lub napisz wiadomość email na adres: szkolenia@gdansk.rio.gov.pl
    Wolne miejsca: 146
 
  
Copyright (c) by Sławomir Domagała dla RIO w Łodzidb: localhost/gdansk_szkolenia